فیبر FTTA به آنتن

کابل فیبر نوری در فضای باز ، کابل افت فت, ftth drop cable, ftta fiber.