فرستنده ی نوری SFP

پیشرو چین است فرستنده فیبر نوری ، گیرنده اترنت گیگابیت بازار محصول